Oferta

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI Z DREWNA KLEJONEGO.

Nasza firma może wykonać każdy projekt konstrukcji, nawet wg bardzo złożonych i unikalnych form architektonicznych. Projektujemy w systemie CAD/CAM.

Dysponujemy najnowocześniejszym oprogramowaniem do obliczeń konstrukcyjnych. Udzielamy wsparcia przy wykonywaniu obliczeń i projektów konstrukcji z drewna klejonego oraz służymy doradztwem technicznym na każdym etapie wykonywania projektu.

Zapraszamy do współpracy firmy budowlane, pracownie projektowe oraz architektów i konstruktorów działających indywidualnie. Do udzielonych KONDREWOWI zamówień, na wykonanie konstrukcji z drewna klejonego, dokonujemy nieodpłatnie weryfikacji dostarczonych projektów.

DOSTAWA KONSTRUKCJI

Ściśle współpracujemy z uznanymi producentami drewna klejonego na terenie Europy. W zależności od potrzeb dostawy konstrukcji są realizowane na samochodach standardowych lub ponad gabarytowych.

Drewno klejone oferujemy na warunkach dostawy loco budowa. Dostawy organizujemy osobiście. Dostawy elementów o dużych wymiarach i stosunkowo smukłych kształtach są skomplikowanym przedsięwzięciem projektowym i logistycznym. Konstrukcję tak należy zaprojektować aby był możliwy transport elementów z fabryki na plac budowy. Używa się specjalistycznego taboru do przewozu, dostosowanego do charakteru konstrukcji. Transport na budowę musi dotrzeć w wyznaczonym terminie, co wymaga jeszcze wyznaczenia trasy przejazdu, odpowiedniego oznakowania a czasem przebudowy ciasnych dojazdów. To wymaga koordynacji ze strony firmy, która o drewnie klejonym wie wszystko.

Drewno klejone na czas transportu jest owijane folią, która chroni je przed zabrudzeniem i drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Dostarczane pod naszą kontrolą drewno dociera na plac budowy z fabryczną gwarancją jakości. Profesjonalizm firmy KONDREW przy organizowaniu dostaw, to kolejna gwarancja niezawodności naszych konstrukcji.

Parametry drewna klejonego (dotyczy jednolitych elementów):

*) Przy wyższych rozpiętościach stosuje się dźwigary np. w formie kratownic, które są scalane na placu budowy.

**) Każda z klas wytrzymałości drewna może być wykonana w dwóch przekrojach konstrukcyjnych. Oznaczenie "h" (od ang. homogenous) oznacza przekrój jednorodny- wszystkie warstwy przekroju posiadają tą samą wytrzymałość. Literka "c" (od ang. combined) oznacza przekrój z tarcicy o różnej wytrzymałości. Tarcica o mniejszej wytrzymałości występuje w środkowej strefie przekroju. Główne parametry dla układów belkowych, tj. wytrzymałość na zginanie i moduły sprężystości są identyczne dla obydwóch rodzajów przekrojów. Pozostałe parametry dla przekroju niejednorodnego są minimalnie niższe. Różnicowanie przekrojów służy racjonalnemu wykorzystaniu tarcicy do produkcji drewna klejonego.

MONTAŻ KONSTRUKCJI Z DREWNA KLEJONEGO

Postawimy każdą konstrukcję zaprojektowaną w technologii drewna klejonego. Powierzenie nam montażu to pełna gwarancja pewności działania i bezpieczeństwa konstrukcji. Czynności montażu mogą być zlecone tylko ekipom posiadającym pełną znajomość natury drewna i postępowania z wiotkim elementami konstrukcyjnymi. Tej znajomości nie brakuje naszym cieślom.

Montażyści KONDREWU przejmują opiekę nad drewnem od momentu przyjazdu transportu na budowę. Wskazują miejsce składowania i uczestniczą w rozładunku. Dbają o nie pogorszenie kondycji drewna, w trakcie jego przechowywania na placu budowy oraz przy prowadzonych czynnościach montażowych. Przy właściwie prowadzonym montażu elementy konstrukcyjne nie ulegają odkształceniu i są wolne od uszkodzeń mechanicznych. Dla przykładu precyzyjnie wykonany montaż konstrukcji dachowej, to równa powierzchnia do pokrycia i oszczędność kosztów na dalszym etapie robót.

Montaż jest prowadzony z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących obróbki pasującej i technologii wykonywania połączeń. Ważnym zagadnieniem jest np. takie kształtowanie węzłów konstrukcyjnych aby nie zalegała w nich woda. Konieczność wykonywania dodatkowych otworów, czy nacięć w konstrukcji, jest zawsze konsultowana z naszymi projektantami.

W ramach prowadzonego montażu wykonujemy konieczne zabiegi impregnacyjne uodporniające konstrukcje na działanie wilgoci, ognia lub czynników biologicznych (grzybów i owadów). Posiadamy wysoką specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z zakresu doboru i stosowania środków powierzchniowej ochrony drewna.

Na specjalne zamówienie podejmujemy się wykończenia drewna technikami malarsko-lakierniczymi, stosowanymi w wykończeniach wystroju wnętrz.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI Z DREWNA KLEJONEGO.

Nasza firma może wykonać każdy projekt konstrukcji, nawet wg bardzo złożonych i unikalnych form architektonicznych. Projektujemy w systemie CAD/CAM.

Dysponujemy najnowocześniejszym oprogramowaniem do obliczeń konstrukcyjnych. Udzielamy wsparcia przy wykonywaniu obliczeń i projektów konstrukcji z drewna klejonego oraz służymy doradztwem technicznym na każdym etapie wykonywania projektu.

Zapraszamy do współpracy firmy budowlane, pracownie projektowe oraz architektów i konstruktorów działających indywidualnie. Do udzielonych KONDREWOWI zamówień, na wykonanie konstrukcji z drewna klejonego, dokonujemy nieodpłatnie weryfikacji dostarczonych projektów.

Menu